Skip to main content

Gravplassen på Nappsholmen

Denne gravplassen er første gang omtalt på trykk i1884 etter at bestyrer av Tromsø Museums arkeologiske avdeling, O. Nicolaisen, hadde foretatt sin første rundreise i Lofoten. Først 30 år senere kom han tilbake dit for å foreta en utgraving.

Nicolaissens kartskisse viser at det den gang lå 23 runde røyser og ei langrøyse på Nappsholmen (som slett ikke er noen holme). Røysene er stort sett 5-7 meter i diameter og 0,5 meter høy. Han skriver at de fleste røysene var betydelig skadet før han satte i gang med graving. Blant annet lå flere hellebygde gravkammer åpne. Dette er nok hovedårsaken til at han bare fant daterbart gravgods i 4 av de 20 gravene han undersøkte. I 8 av de øvrige gravene var det skjelettrester og/eller udaterte jerngjenstander.

De fire gravene som kunne dateres går tilbake til eldre jernalder (200-600 e.Kr.)