Skip to main content

Gårdsbruket i Sund

Sund 1950

Bildet viser Sund i 1954. Fra venstre billedkant er bygning nummer to fjøset. Under fjøset ser vi dungen med møkk som ble måket ut og sakte ség nedover berget og ut i havna. Foto: Widerøe flyfoto.

Væreierne i Sund drev også gårdsbruk. I 1875 finner vi Carl Lund fra Vik i Brønnøy som forpakter og handelsmann. Da er det 6 kyr på båsen, 16 sauer og 1 gris.

Etter han kom Hans Andreas Johan Borgen født i Alstahaug 1834 og flyttet til Sund i 1879. Her drev han til i 1892, da han flyttede til Vega og døde der 1896. Stedet ble da overtatt av Hans Berg Pedersen (alm. Berg) fra Gildeskål. Han drev her til 1902, da han døde. I 1905 kom Johannes Langaas og drev mangeartet forretning. Her var post, telegraf, rigstelefon og dampskibsanløp.

Gården ble drevet av sønnene Hans og Johannes med god hjelp av budeie og gårdsarbeidere. I tillegg hadde husmennene arbeidsplikt og måtte stille opp i slåttonna. Det var smått med slåttmark i været og nærmeste omegn, så foret ble høstet på øya Kunna og ført hjem derfra. Det væreieren ikke hadde bruk for å høste selv, fikk husmennene høste. Dit ble også storfeet ført om våren og hjem igjen på høsten.

Til dette ble det brukt en åttring med oppbygd dekk slik at det skulle være greit å få dyrene ombord og av igjen. Båten ble lagt til ved et svakt hellende berg på landsiden mot Kunna og dyrene leid ombord. Det var oppført sommerfjøs på Kunna hvor kyrne ble melket morgen og kveld. 
Småfeet ble sluppet i utmarka fra Sund, men etter at storfeholdet ble avviklet fikk også sauene beite på Kunna.