Skip to main content

Gårdene på Ramberg

gardene-i-ramberg-1956

Etter utskifting i 1856 ble sentrale Ramberg inndelt i 8 såkalte «våger» i stedet for teiger som lå spredt og ikke samlet for hver jordeier. Størrelsen på hver våg ble angitt som hel-våg og halv-våg, og jordeierne fikk dermed sin eiendom i et stykke. De største gårdeierne, Friis og Lennertsen fikk 2 våger hver og eide dermed det dobbelte av de andre, derav bare 6 jordeiere på 8 våger.

Flyfotoet fra 1956 fanger opp flere sentrale gårder på Ramberg. I rekkefølge fra nederst kommer gården til Bernhard Benonisen hvor vi ser at det ganske nylig er utbygd større fjøs. Sønnen Jarle har på dette tidspunkt overtatt driften. I høyre billedkant skimter vi ”Friisgården”, men ingen ting av jorden er med på bildet. På gårdsveien ved siden av ser vi at her bygges garasje til lensmann Asbjørn Aune.

Den neste gården er Magnus Larsen hvor sønnen Alsing bor i tilbygget til farsgården mens hans bror Petter driver gården. Magnus Larsen kjøpte gården av Per Graa, og han skulle ha føderåd på gården til sin død. Derfor måtte Larsen oppføre dette tilbygget til Per Graa og hans hustru.

Et lite firkantet hus bak er telegrafstasjonen, og til høyre kommer den større gården til Kristian Lennertsen, nå drevet av sønnen Harald. Her er det solgt tomter til to boliger som er kommet opp, Svein Rokkan og Gudmund Kirkesæther som de neste husene.

Neste gård med våningshus og fjøs over veien til venstre tilhørte Henry Berg Lennertsen og var en del av gården til hans far Kristian Lennertsen. De fem husene i øvre billedkant er i rekkefølge Magnus Christensen, Henrik Berre, Ole Berg Jusnes og Mikal Andersen, mens det siste er gården på Meland til Hans Friis.

Jusneset gard 1961

Jusneset

Ole Emil (1875) og Theodora (1870) Kristiansen med sine tre barn flyttet fra Vareid og slo seg ned i Jusneset på Ramberg like etter 1900. I 1910 var familien øket med 5 barn til, så nå var 10 personer bosatt på den lille gården.

Bildet over er flyfoto fra 1961, og da er det deres eldste sønn Leif, som forøvrig har tatt navnet Jusnes, som fremdeles har litt gårdsdrift. Til gården hørte også en husmannsplass med Josef og Inga Jakobsen og deres 6 sønner.