Skip to main content

Gården Steinbakk BNR. 9

Okse til slakteriet 

Gården Steinbakk på Myrland ble utskilt og fikk eget bruksnummer 9 i 1937 da Gerhard Abelsen og hans kone Petra kjøpte eiendommen fra Normann Nilsen.

De flyttet fra Vikten til Myrland, og startet med å bygge fjøs. De bodde to år i fjøsen før de bygde eget hus i 1940.

Senere overtok datteren Åsta (Molla) og hennes mann Fridolf Fredriksen gården. I dag (2020) eies den av deres sønn Fritz Åge Fredriksen.

På bildet er Fridolf Fredriksen i ferd med å sende en okse til slakteriet.