Skip to main content

Gården Myrvoll

Yttersand Ulrik Pettersen

Lars og Kristine Andreassen på gården Myrvoll på Yttersand.

Storbonde Ulrik Rist Pettersen (f 1810) på Vareide var gift med Kristense Jensdatter. De kjøpte Sand Ytre matr. nr. 139/140. Skjøte er skrevet i 1852, og eiendommen var på hele 177 mål, kanskje en av de største i Lofoten den gang. I 1865 bodde det 16 personer på gården. Buskapen var imponerende: 3 hester, 21 storfe, 60 sauer, 2 griser samt 12 tønner settepoteter.

I 1887 ble Lars Andreassen bygselmann på 139 (gnr. 27 bnr.1). Eiendommen var da delt i to slik at Lars og Kristine fikk 89 mål. I 1897 ble skjøte underskrevet og de kjøpte gården for kr 1500,-.

I 1900 bodde det i alt 16 personer der. Ulrik Pettersen bodde på gården til han døde i 1899, 89 år. Bildet er kanskje fra 1890-årene med Lars og Kristine Andreassen på gården Myrvoll på Yttersand. Huset er kanskje fra 1850-1870.

Sauesanking

Hver høst var alle bøndene på Fredvang sammen om sauesankingen. Like ovenfor utmarksgjerdet på Yttersand ble det satt opp tregrinder til innhegning for å skille dyr-ene til de forskjellige gårdene. Sauene beitet stort sett i området Børa-Ryten-Fuglehuk-Stokvika og Yttersandheia. Den første sankedagen kom det meste av dyra ned, men det ble alltid flere fjellturer før de siste var nede fra fjellene.

Bildet kan være fra første halvdel av 1950.

Sauesanking