Skip to main content

Fiskemottakene i Øyan og Korshamn

Stromstad i Oyan

Foto fra Flakstad historielags samling.

Strømstad” er fiskebruket til Johan Hansen i Øyan, og bildet er tatt fra Torvøya. Sannsynligvis ble dette oppført tidlig på 1900-tallet. Fra 1940 til 1946 var driften i kompaniskap med Edv. W. Olsen fra Nesland. Båten ved kaia henter kanskje årets produksjon av tørrfisk, da tomme hjeller tyder på at bildet er tatt på høsten.

Produksjonen var nok konvensjonell med henging og salting. Som hos de fleste fiskeprodusentene i Flakstad ble det sikkert også dampet lever til tran her. Da Johan Hansen avsluttet sitt virke et par år etter krigen, leide Georg J. Krogtoft på Mølnarodden bruket og kjøpte fisk her inntil de kjøpte fiskebruket til Alfred Yttersand på Fredvang og startet der. Etter 1950 ble det slutt på mottak, og eiendommen ble kjøpt av Edar H. Torbjørnsen og bygningene ble revet.

En kort tid ble det satt opp tanker og forsøkt med ensilering av fiskeslog og avfall, men de siste 20 årene har det ikke vært noen form for virksomhet i Øyan. Som en kuriositet kan vi nevne at båten på bildet, som tilhørte Johan Hansen, ble solgt til Joh. Ludv. Johansen på Ramberg og benyttet til deres føring av kjøpt fisk i Sund til Ramberg.

På Korshamnøya vet vi at det på sommeren ble kjøpt sild. Silda ble saltet i tønner og videresolgt. Bildet er fra Widerøes flyfotografering i1956. I dag står bare fundamenter av kaia igjen, og all bebyggelse er borte eller ligger i ruiner.

Korshavn

Foto fra Flakstad historielags samling.