Skip to main content

Fiskekjøperne på Ramberg

joh-ludv-johansen-bryggene-i-ramberg-lofoten

Joh. Ludv. Johansen etablerte sin fiskeforretning på Ramberg i 1891 og drev bedriften til sin død i 1933. Da overtok sønnen Harald Johansen som eneinnehaver og fortsatte driften basert på kjøp og tilvirking samt salg og eksport av alle sorter fiskeprodukter. Bedriften ble så videreført av Haralds sønn Joh. Ludv. Johansen.

Havna på Ramberg var svært grunn, og ved fjære sjø var det nesten bare robåter som kunne lande i fjæra. Fisken ble for det meste kjøpt i Sund og fraktet til Ramberg på båt. Først i 1960 ble havna mudret og det ble mulighet for større båter å komme til kai. Fiskebruket er det eneste på Ramberg i dag (2019) og bygget ut til en moderne bedrift. Det drives av Ramberg Fisk As (etabl. 2009) med innehaver Harald Johansen, barnebarn av forannevnte Harald.

Chr Pedersenbrygga

Men på Ramberg var det flere som kjøpte fisk. På bildet over ser vi brygga til Christen Pedersen som kom fra Nesland. Brygga sto på delvis mur og påler med gangbru til inngangen. Kjøp og salg av fisk var nok begrenset til konvensjonell tørrfisk og saltfisk. Her ble det også drevet handel. Legg merke til reklameskiltene på bryggeveggen, plassert ut mot havet. Ikke vanskelig å skjønne at det var fiskerne som var de viktigste kundene. Mannen i båten er Kjell Berre.

Erling Bergland var også en liten fiskekjøper på Ramberg med ei lita brygge nord for Christen Pedersen.

Ramberg havn 1980 tallet

Erling Johansens Sønner avviklet driften i Skjelfjord og bygde et større fiskebruk på Ramberg. Nå var både havna utdypet og det var kommet molo. En periode på 1980-tallet driftet et 20-talls større båter fra Vestlandet vinterfiske fra Ramberg og leverte fangsten sin til dette bruket.

Alle foto fra Flakstad Historielags samling