Skip to main content

Fiskebrukene i Skjelfjord

Brygga i Steinryggen

Bruket vi skimter en del av til venstre tilhørte firmaet Sverdrup & Hansen opprettet i 1930 og ble drevet av daværende lensmann Lauritz Hansen. Da han flyttet fra Skjelfjord i 1954 ble bruket kjøpt av fisker Marius Mikkelsen og hovedsakelig benyttet til selvproduksjon

I 1942 ble firma Aksel W. Pedersen etablert i området Steinryggen på gården Skjelfjord indre. Virksomheten omfattet innkjøp av fisk samt tilvirking og omsetning av de forskjellige fiskeprodukter som saltfisk, tørrfisk, saltet rogn og trandamping. Før den tid hadde Pedersen drevet fiskekjøp og produksjon på vestsiden i Skjelfjord ved ei såkalt statsbu der.

Ovenfor bruket i Steinryggen hadde Pedersen også kombinert bolig og butikk med omsetning av kolonial og utstyr for fiskerne. I desember 1955 ble huset tatt av snøskred, og Aksel og den minste dattera omkom i snømassene. Fiskebruket ble stående, og ble senere overtatt av Erling Johansens Sønner.

På 1950 og 60 tallet ble det også kjøpt og produsert fisk på damskipskaia i Skjelfjord av Erling og Alfred Johansen fra Ramberg, og et par vintre kjøpte også Edv. W. Olsen fisk på Vestersida. På den tiden var det et 20-talls hjemmehørende båter i Skjelfjord som rodde fiske. I dag er det ingen som lenger kjøper fisk i Skjelfjord.

Her ligger MK Krabben tilhørende Markus Friis ved dampskipskaia og greier garna.

Dampskipskaia Skjelfjord

På bildet ser vi (tv.) MK ”Sjøgutten” tilhørende Osvald Pedersen og MK ”Svana” tilhørende Johan Iversen m/flere ved kaia til Aksel W. Pedersen. Fra venstre ser vi Odd Johan Johansen med Erling Johansen jr på skuldrene (Ikke mannskap). I forgrunnen Hans Friis, og helt til høyre Jon Friis. De øvrige tre er ukjent. Foto fra Flakstad historielags samling.