Firma Georg J. Krogtoft på Mølnarodden

Georg J. Krogtoft var født på Ramberg 2. april 1876. I sine unge dager drev han fiske som høvedsmann på åttring både på inner- og yttersida av Lofoten samt Finnmark. Da han var 30 år gammel kjøpte han gården Krogtoft i Borge og drev den fram til et mønsterbruk som han solgte i 1919.

Han grunnla firmaet Georg J. Krogtoft i 1908 basert på handel samt kjøp og foredling av fisk og fiskeprodukter. I 1920 kjøpte han Mølnarodden med Solbjørnvatnet og flyttet sin bedrift dit, og ny stor dampskipskai ble oppført i 1928. Det ble også anlagt kraftverk i 1935 med en kapasitet på 125 hestekrefter, nok til å forsyne fiskeværet med lys og kraft. Dette medførte igjen at fryseri og kjølelager ble bygd i 1937, og året etter kom det ny butikkbygning. Fra oppsynsrapporten for lofotfisket 1945 leser vi at firmaet Georg J. Krogtoft hadde 13 rorbuer på Mølønarodden som tilsammen rommet 150 mann.

Hans to sønner, Øystein og Petter, overtok driften etter farens død i 1944, og butikkdriften ble da utskilt i et eget selskap, Krogtoft & Co. AS. Senere ble det Øysteins sønn, Georg Arne som drev fisketilvirkningen på Mølnarodden inntil han omkom ved en tragisk ulykke på Solbjørnvannet i 1975. Dermed var det slutt på Krogtoftfamiliens næringsdrift. Et aksjeselskap bestående av andre fisketilvirkere gjorde et forsøk på å videreføre fiskeribedriften, men måtte gi opp etter få år. Bildet er trolig fra rundt 1930-40 årene. Foto fra Flakstad historielags samling.

Molnarodden havn
© Alle rettigheter reservert - Flakstad Historielag
Utviklet av Malebarisk i samarbeid med AuroraBorealis.no.