Skip to main content

Eiendommen Kirkesæter

eiendommen-kirkeseter-i-ramberg-lofoten

Borgen kjøpte bnr. 10 (Kirkesæther) i 1886 for 100 kroner, skjøte ble tinglyst 15. oktober. Utskiftet fra bnr. 9 som var eid av Julius Holst (far til Alf Holst). Solgt til Chr. Pedersen i skjøte datert 4. juni 1895 for 1650 kroner.

Gården fikk ved matrikkelen i 1886 tildelt bruksnummeret, før det hadde den vært en del av løpenr. 147 der Lennert Jensen var selveier. Ved folketellingen i 1875 bodde på dette løpenr Lennert og hans familie, det var en inderst familie på gården, nemlig Joakim Henriksen og hans kone (besteforeldre til Magnus Christensen), i tillegg er Lennerts far kårmann og bor sammen med den ynste sønnen.

Joakim står som losjerende inderst som vel menes at de bodde i en del av huset til Lennert. Mens det virker som Lennerts far og bror bor i en egen kårbolig, noe som også virker å være tilfelle ved folketellingen i 1865 da også Lennerts more levde. Kan det være denne som er på bildet bak Kirkesæther. Hvordan er avstand til gården som Julius Holst overtok etter sin svigerfar Lennert Jensen? Kårboliger lå jo gjerne ikke langt unna hovedgården.

Det virker ikke å ha vært husmenn under denne gården etter 1865 i hvert fall.