Skip to main content

Bruksnr. 5 - Vareid

kristoffer-thomassens-hus-i-vareid

På dette bildet ser vi gården som da bildet ble tatt var i Kristoffer Thomassen sitt eie. Gården har bruksnummer 5 på Vareid og ble opprettet som eget bruksnummer, eller løpenummer som det het før 1886 da Petter Krantz Lennertsen flyttet til Vareid i 1841. I 1871 overtok Kristoffer Benoni Ursin Kristoffersen som forpakter av gården, og det er trolig under hans virke at husene som vi ser på bildet, som står enda i dag, blir bygd. Gårdene var i alle disse årene eid av ulike handelsmenn, men i 1894 får brødrene Thomas og Ole Kristoffersen skjøte på gården for kroner 1600 og kjøper den av væreier Erik Lund på Reine. Faren, Kristoffer Benoni og hans kone Beonette, blir da kårfolk, mens brødrene overtar.

I 1921 blir gårdene solgt videre til Thomas Kristoffersen sine to sønner Kristoffer og Arne Thomassen som overtar driften. Arne bygger eget hus, mens Kristoffer overtar de gamle husene, og senere overtar han også hele gårdsdriften. Kristoffer sin datter Olaug og hennes mann Hans Abrahamsen overtar gården etter Kristoffer og er de siste som har bodd i husene.

Innhøsting av gress og høy var et viktig virke på gård før som nå. Her ser vi familien Thomassen i virke på Vareid en gang først på 40-tallet. Bildet er tatt av Magda Vestvatn (født Jensen). Fra venstre ser vi Kristoffer Thomassen, Erling Thomassen, Aase Jensen (født Thomassen) delvis skjult, Anniken Thomassen (født Olsen) og Arne Thomassen.

Vareid slotta