Skip to main content

Bruk nr. 5

Vi går tilbake til 1801 og finner bonde og skoleholder Peder Olsen Hagen f. 1746 og hustru Ranni Jensdatter f. 1747 på gården. De hadde barna Knud, Claus og Randi. Claus Pedersen f. 1790 overtok gården etter sine foreldre og stiftet familie.

Utpå 1800-tallet kom Mathias Hansen fra Marken inn i familien som fostersønn. Han drev gården fram til ca 1860 hvor han deretter overlot den til sin sønn Gjert Mathisen f. 1823. Gjert ble gift med Hanna, og fikk barna Karl, Anna, Gerhard og Kristian. Karl, som var eldst, bosatte seg på Krystad, og giftet seg med Karen Larsdatter fra Fredvang. De hadde tre barn, Gustav, Konrad og Ella. Gustav og Ella ble værende på gården og drev denne. Gustav startet også en liten landhandel som han drev helt fram til en gang på 1980-tallet. I mange år var det en liten telefonsentral plassert i hovedgården som ble betjent av husets folk.

Gustav Gjertsen var en driftig person, og han ble trygdekassesjef i tillegg til gård og butikk. Denne stillingen hadde han fram til 1968 da kontoret ble flyttet til Ramberg. Han fikk også oppført kai og sjøhus der han drev fiskemottak, både før, under og etter andre verdenskrig. Både sommer og vinter leide han arbeidsfolk og var på det viset med og bidro til at noen tjente til sitt brød i denne bedriften.

Konrad Gjertsen flyttet til Svolvær og ble kontorsjef hos Norges Råfisklag. Han ble gift med Ingeborg fra Austnesfjorden, og de fikk 2 barn.

Ella Gjertsen gikk lærerskolen og praktiserte som lærer i hele sitt yrkesaktive liv.

Gustav og søsteren Ella stiftet ikke familie, og hadde slik ingen arvinger etter seg. Etter år 2000 ble hus og jord solgt hver for seg.