Skip to main content

BNR. 3 - Jacob Zakarias Pedersen

Jacob Z Pedersen

Jacob Zacharias Pedersen og kona Lorentine med (på det tidspunkt) sine 8 barn: Peter, Bernhard, Amandus, Anna, Ragnvald, Johan, Ida og Nils på trappa til huset han bygde i 1894.

Peder Lund Abrahamsen var født på Vikten i 1811, og i 1846 ble han gift med Ingeborg Olina Isachsdtr. (1824) fra Soløyvika. De bosatte seg på Vester Nesland og fikk i alt 5 barn. I 1848 fikk han bygselbrev på bnr. 3 fra Christen Sverdrup.

Ved folketellingen i 1875 finner vi at det er hans eldste sønn, Jacob Zacharias Pedersen (1850) som bygsler gården. Han ble gift i 1873 med Lorentine Jørgine Andersdtr. fra Storsandnes. Og nå begynner det å skje en større utvikling på gården. Jacob flytter fjøset og bygger hus i 1894 på fjøstomta.

Fjos Amandus

På bildet over ser vi størrelsen på den opprinnelige fjøsen bygd av tømmer, og hvor Jacob Zakarias har utvidet den i lengde samt høylåve. På gården er det nå 2 kyr, 14 sauer og en gris. Han er nå blitt selveier av gården, men drar på årene etter hvert og overlater gården til sønnen Amandus Pedersen (1879) i juni 1912. Det er han vi ser med trillebår i venstre bildekant.

Slåtteteigene på Vester Nesland lå for det meste et stykke fra bebyggelsen, og var tildels svært bratte. Gårdsdriften var derfor slitsom hvor gjødsel fra fjøset måtte kjøres på trillebår og bæres i sponkasse på ryggen opp der det var brattest. Så var det å bære høyet i store snøresekker på ryggen hjem til gården når det var tørket på bakken eller i hesje der det var mulig.

Som regel var det 2 kyr på båsen, et par kalver samt sauer og høns. Amandus giftet seg aldri, men drev gården fram til våren 1945 da han overlot den til sin yngre bror, Ragnvald Pedersen (1888) som var gift med Agnes Jakobsen (1896) fra Nesland. Utpå 1950-tallet var det imidlertid slutt, og gårdsdriften ble nedlagt.

Hesjing

Hesjing i slåttonna var stort sett kvinnfolkarbeid. Disse er fra familien til Ragnvald Pedersen som var den siste som drev gården. Vi ser kona Agnes (med skaut) og f.v. døtrene Antonie (Toni), Bjørghild og t.h. Paula. Bak titter Paulas mann Lyder Nilsen fram.