Andopsnes brevhus

Poststempel AndopsnesAndopsnes brevhus ble opprettet 6.11.1935. "Kronet posthorn"-stempel ble tilsendt allerede i august 1935. Fra 15. august 1935 ble så Olav Jensen ansatt som brevhusstyrer.

Etter hvert ble Andopsnes fraflyttet, og fra 1.10.1960 ble brevhuset flyttet over Sundstraumen til gården Jekthaugen på Strømsnes. Navnet ble fortsatt beholdt, og Anfeldt Sørensen ble fra dette tidspunkt brevhusstyrer. Etter hans død 1.9.1966 videreførte hans enke Sigrid Sørensen brevhuset fram til det ble nedlagt 30.11.1978.

Ny adresse ble deretter 8380 Ramberg.

Andopsnes post

© Alle rettigheter reservert - Flakstad Historielag
Utviklet av Malebarisk i samarbeid med AuroraBorealis.no.