Skip to main content

Mye godt sikringsarbeid av Flakstad kirke

__________
16 November 2023
__________
Kirkeverge Lisbeth Eriksen (i midten) tok imot Sikringsprisen 2023 for fellesrådets omfattende arbeid på Flakstad kirke de senere årene. Prisen ble delt ut av avdelingsdirektør Randi Moskvil Letmolie i Hovedorganisasjonen KA og seniorrådgiver Tore Johan Moldestad i Knif Trygghet Forsikring. Foto: Hovedorganisasjonen KA

Av: KA Kirkeforsikring
– Vi gratulerer fellesrådet og kirkevergen med meget godt og viktig arbeid. Dere har risikovurdert og sikret kirken slik at den har forutsetninger for å være kirken for folket på stedet og et viktig kulturminne i mange, mange år framover. Dere inspirerer oss til videre arbeid.

Det sa seniorrådgiver Tore Johan Moldestad i Knif Trygghet Forsikring da han sammen med avdelingsdirektør Randi Moskvil Letmolie i Hovedorganisasjonen KA delte ut Sikringsprisen på 30.000 kroner tirsdag 31. oktober. Utdelingen fant sted under Kirkelederkonferansen i Lillestrøm, der 250 ledere fra hele landet og hele KA-sektoren har vært samlet i to dager.

– Bekrefter at vi har gjort grundig arbeid

Årets pris gikk til Flakstad kirkelige fellesråd.

– Denne prisen betyr utrolig mye for Flakstad kirkelige fellesråd og alle som har vært involvert i dette prosjektet. Prisen bekrefter at det vi har gjort har vært grundig, nødvendig og vel gjennomført innenfor de økonomiske rammene vi hadde – til tross for knappe ressurser og tynn stab, sier kirkeverge Lisbeth Eriksen.

– Kirken er et samlingspunkt som betyr mye for alle. Hvis noe skulle skje, ville det få store konsekvenser, påpeker hun.

– Mye som skulle klaffe

Flakstad kirke er en korskirke i tømmer i Flakstad kommune i Lofoten. Dagens kirke er fra 1780. I løpet av de fire siste årene har fellesrådet gjort en rekke tiltak for å sikre kirken for fremtiden:

  • Istandsetting og utbedring av råteskader
  • Installering av brann- og innbruddsalarm
  • Innstallering av varmestyring
  • Renovering av inventar
  • Installering av automatisk slokkeanlegg, inkludert ny stikkledning inn til kirken
  • Oppgradering av brannvarslingsanlegg
  • Drenering for å sikre mot vanninntrengning ved hovedinngangen

– At Flakstad kirke nå, etter to års hardt arbeid, har fått et automatisk slokkeanlegg, betyr mye for oss. Det var mye som skulle klaffe og mange hindringer som måtte forseres underveis, sier kirkevergen.

– Mye godt sikringsarbeid

Til sammen har arbeidene kostet mer enn to millioner kroner. Pengene har kommet fra kommunen, Riksantikvaren og KA Kirkeforsikring.

– Det er flott å kunne premiere gode tiltak som bidrar til å sikre kirkebyggene våre. Det gjøres mye godt sikringsarbeid lokalt i fellesrådene, og vi er glade for på denne måten å løfte fram ideer og tiltak som kan inspirere og stimulere til innsats hos enda flere fellesråd, sier juryleder Randi Moskvil Letmolie.

Sikringsprisen deles ut av KA Kirkeforsikring og Knif Trygghet Forsikring. Prisen går til fellesråd eller menighetsråd i ettsoknskommuner som har utmerket seg i arbeidet med sikring av sine kirkebygg og som er forsikret i KA Kirkeforsikring.

Les flere artikler fra Flakstad