Skip to main content

Kulturminnedagen 2019 - en stor suksess

__________
21 October 2019
__________

Historielaget markerte Kulturminnedagen 2019 på Napp 12. oktober med et variert program og en nesten fullsatt sal i grendehuset.

 Tekst. Kjell Inge Nilsen. Alle foto: Turid Aksberg.

20191012 vandring Napp

I strålende høstsol startet dagen med en timelang historisk vandring langs havna på Napp hvor Almar Arntzen og Olaf Angelsen fortalte om utviklingen i fiskeværet, og endte til slutt opp på grendehuset.

20210919 123511496

Etter en innledning av prosjektansvarlig Kurt Atle Hansen for Kulturminneplanen for Flakstad kommune som ble vedtatt i sommer og som akkurat lå rykende fersk fra trykkeriet, tok John-Roald Pettersen oss med på en gjennomgang av innholdet i planen. Vi siterer fra «Hensikten med en kulturminneplan»: – Gjennom kulkturminneplanlegging vil kommunen få økt kunnskap om lokalhistoriske forhold og hvordan de ulike kulturminnene kan brukes og tas vare på. 

Kommunen har et utall kulturminner, men alt kan ikke vernes, og planen har derfor valgt å prioritere «Fiskeværs- og fiskerihistorie, Fiskerbondens historie, Den eldre historien, Gamle ferdselsveier, Ramberg, Flakstad kirke og Krigshistorie». For å nå målene i Kulturminneplanen er det utarbeidet en Handlingsplan som skal oppdateres årlig eller seinest etter to år. Her kan du lese hele Kulturminneplanen.

20191012 Einar

Som neste post på programmet fortalte Einar Benjaminsen om bosettingen og familiene som hadde bodd i Andopen, en svært interessant oversikt som førte fram til flere etterkommere i salen.

Nordbygda grendelag sto for kaffesalg og aldeles nydelige kaker, og publikum så ut til å forsyne seg godt fra kakebuffeten. Historielaget nyttet anledningen til å selge Flakstadkalenderen 2020 og årboka Vargfot 2018.

20191012 Per Roger

Til slutt fikk vi en gjennomgang av en del gamle fiskebåter som hadde hatt tilhørighet i Flakstad. Per-Roger Vikten har gjennom mange år hatt en særlig interesse for båter, og han har tegnet båter og utgitt ikke mindre enn to bøker med sine tegninger og opplysninger om båtene. Denne gang ble hans foredrag supplert med foto av båtene fra Historielagets bildesamling og hans tegninger der vi ikke hadde foto.

En alle tiders markering av Kulturminnedagen 2019!

Les flere artikler fra Flakstad