Skip to main content

Endelig blir det årsmøte 2021!

__________
04 May 2021
__________

På grunn av koronapandemien har årsmøtet som skulle vært avholdt i februar vært utsatt på ubestemt tid. Styret finner nå at reglene muliggjør at møtet kan holdes, og Flakstad historielag innkaller derfor til Årsmøte onsdag 26. mai 2021 kl. 18.00 på grendehuset i Skjelfjord.

Innkalling med vedlegg er sendt alle registrerte medlemmer.

Her er dokumentene:

Kl. 18.30

Arrangementet «Hva hendte i Flakstad fra år 1900 til 2000» som var planlagt 25. mars 2020 ble avlyst. Etter at årsmøtesakene er behandlet, blir dette nå vist i form av fortellinger og bilder fra hendelsene. Dette er et åpent arrangement for alle, og medlemmene bes kunngjøre dette til venner og kjente.

Les flere artikler fra Flakstad