Skip to main content

Årsmøte 2023

__________
03 February 2023
__________
Flakstad folkebibliotek. Foto: Kjell Inge Nilsen

Historielaget avholder årsmøte 19. februar 2023 kl. 18.00 på Flakstad folkebibliotek, Flakstadveien 401, Ramberg. Saksliste med vedlegg er sendt til alle medlemmene. Dokumentene finnes også her…
Saker som ønskes behandlet på møtet må være styret i hende innen tirsdag 14. februar.
Etter årsmøtesakene blir det litt historisk påfyll fra Flakstad.
Enkel servering. Vel møtt til gamle og nye medlemmer!

Les flere artikler fra Flakstad