Skip to main content

Årbøkene «Vargfot» som gave til folkebiblioteket

__________
16 November 2022
__________
Alle foto: Marit Friis Eliassen

Styret i Flakstad historielag har gitt årbøkene «Vargfot» 2018 til og med 2022 som innflyttingsgave til Flakstad folkebibliotek. Dermed vil disse bøkene også være tilgjengelig for utlån.

I løpet av de siste årene har bibliotektjenesten i Flakstad stort sett vært fraværende grunnet mangel på egnede lokaler. Fra juni 2019 ble biblioteket pakket ned på Ramberg skole da den skulle rives, og kommunen la opp til at innbyggerne kunne bestille bøker via kommunens servicetorg, eller benytte biblioteket på Leknes, ei ordning som ikke tilfredsstiller Lov om folkebibliotek.

Nå er endelig det hele snudd. 11. oktober i år kunne endelig Folkebiblioteket ta i bruk nyoppussede lokaler etter at kommunen hadde kjøpt gården der Ramberg Manufaktur tidligere holdt til.

Biblioteket2

Lokalet er innbydende med sittegrupper hvor en kan ta en kaffekopp mens dagens aviser studeres. En egen barne- og ungdomsavdeling er tilrettelagt for de yngstes leselyst. Et område i lokalet er avsatt til bruk av AV-utstyr og møtevirksomhet, alt til gratis bruk.

Mye av bøkene fra tidligere er byttet ut eller fornyet. Ved åpningen i oktober var det funnet plass til ca. 3000 bøker. Mye av bøkene er donert fra mange andre bibliotek i landet, det har spart bibliotekbudsjettet for store summer, og bibliotekar nå er Tone Knutsen. Biblioteket er åpent 3 dager i uken hvorav en dag kveldsåpent.

Les flere artikler fra Flakstad