Prestene i Flakstad prestegjeld

Pin It

Da Aslak Bolt skrev sin jordebok i 1430-årene omtalte han Flakstad som eget kirkesogn. Selv om erkebiskopen ikke antydet noe som helst om når den første kirken i Flakstad ble bygd, er det forhold som taler for at det kan ha stått kirke her lenge før Aslak Bolts tid.

Men hvordan nå dette enn er, så vet vi med sikkerhet at det har stått kirker både i Flakstad og Moskenes i hundrevis av år. Disse kirkene har opp gjennom årene stått sentralt ikke bare i det religiøse liv, men også i den sosiale og kulturelle del av menneskenes tilværelse. (Nils Mikal Flakstad: Med prestene i Flakstad og Moskenes gjennom 300 år).

I 1589 var Flakstad og Moskenes en del av Lofoten prestegjeld, betjent av en "domestico sacellano" under soknepresten i hovedsoknet Buksnes. Ved reskript 6.7.1740 ble Buksnes (Lofoten) prestegjeld delt ved at de tre kapellaner som hadde hørt under kapellanen i Nidaros domkirke, skulle være sokneprester for henholdsvis Buksnes, Borge og Flakstad prestegjeld.

Her er en komplett liste over prestene fra 1740 og fram til i dag: Prestene i Flakstad

Bildet ovenfor er av sokneprest Balthazar Gebhard Obelius Rynning, (1806 - 1884), som tjenestegjorde i Flakstad fra 1847 til 1867.