Gnr. 43 Ytre Skjelfjord

Pin It

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Skjelfjord er delt i 2 gårder, en indre, og en ytre. Men opphavet til gårdsnavnet er ekspertene uenige om. Kan komme av ordet skille. Hvis denne betydningen er rett, må Skjelfjord sees som et skille mellom Sund og Nesland. Sund og Nesland ble tidligere befolket enn Skjelfjord. Sett fra sjøen deler fjorden av Flakstadøya (eidet er lavt), og både virkelig og språklig passer betydningen: "fjorden som skiller i to".


Gården Nordheim