Utvikling i eierforholdet til brukene

Pin It

Støa på Vester Nesland med båtoppsett og naust

Bnr.1 (løpe nr 173a)
Panteregisteret (26. jun 1821) 
Bygselbrev til Bertel Christensen fra madam Svedrup
Bertel Christensen (1790-1843)
Matrikkel 1838
Bertel Christensen oppsitter
Panteregisteret (5. jul1850)
Bygselbrev til Ole Johan Bertelsen
Panteregisteret (10. jul1852)
Bygselbrev fra E. Lund og J H Dreyer til Johan P Edisen
Folketelling 1865
Ingen oppsitter på bruksnummeret i 1865
Folketelling 1875
Ingen oppsitter på bruksnummeret i 1875
Matrikkel 1886
Hans Ommundsen (lege) som oppsitter
Folketellingen 1900
Johan Sundt er strandsitter
Panteregisteret (15. jan1904)
Skjøte fra Karen Unger (enke til E Lund) til Karl Holst
Folketellingen 1910
Karl Holst er gårdbruker
Johan Sundt er husmann
Matrikkel 1950
Karl Holst eier
Eiendomsskatt 2013
Tom Tallaksen eier
Bnr.2 (løpe nr 173b)
Matrikkel 1838
Bertel Christensen oppsitter
Panteregisteret (12. jun1855)
Bygselbrev fra E. Lund og J H Dreyer til Jørgen Olsen
Folketelling 1865
Jørgen Olsen er bygselmann
Endre Johansen er inderst under Jørgen Olsen
Panteregisteret (3. jun1874)
Bygselbrev fra E. Lund og J H Dreyer til Jørgen Olsen
Folketelling 1875
Kristian Hagen Nilsen er bygselmann
Jens Nikolai Nilsen er husmann
Matrikkel 1886
Kristen Holst Antonsen er oppsitter
Panteregisteret (2. apr1894)
Skjøte fra Hans Ommundsen til Kristian Mikkelsen
Folketellingen 1900
Kristian Mikkelsen er selveier
Folketellingen 1910
Kristian Mikkelsen er selveier
Panteregisteret (15. jun1934)
Skjøte fra Kristian Mikkelsen til Marius Mikkelsen
Matrikkel 1950
Marius Mikkelsen eier
Eiendomsskatt 2013
Egil Arne Myklebust eier
Bnr.3 (løpe nr 174aa)
Panteregisteret (12. okt1814)
Litt utydelig, men Christen Sverdrup er eier av 174a
Matrikkel 1838
Anders Olsen oppsitter
Panteregisteret (5. juli1848)
Bygselbrev til Peder Abrahamsen
Panteregisteret (30. apr1850)
Bolette Sverdrup dør, eiendom overtas 1/3 hver av
Jens Ellingsens enke, M. Koch og B. Gotaas
Panteregisteret (15. jul1854)
Skjøte fra Salten skifterett Madam Sverdrup sine
svigersønner M. Koch, K. Zahl og B. Gotaas
Folketelling 1865
Peder Abrahamsen er bygselmann
Panteregisteret (15. apr1874)
Skjøte fra M. Kochs enke til K. Zahl
Panteregisteret (15. jul1874)
Skjøte fra B. Gotaas bo til K. Zahl
Folketelling 1875
Jakob Zacharias Pedersen er bygselmann
Peder Abrahamsen er føderådsmann
Matrikkel 1886
Jakob Zacharias Pedersen er oppsitter
Folketellingen 1900
Jakob Zacharias Pedersen er selveier
Peder Holst er strandsitter
Panteregisteret (21. apr1908)
Sammenførsel med bnr. 4
Panteregisteret (16. mai1908)
Jakob Zacharias Pedersen søker eiendomsrett etter sammenføying og får skjøte
Folketellingen 1910
Jakob Zacharias Pedersen er selveier
Panteregisteret (1. jun1912)
Skjøte fra Jakob Zacharias Pedersen til Amandus Pedersen Nesland
Panteregister (24. mar1945)
Skjøte fra Amanus Pedersen Nesland til Ragnvald Pedersen Nesland
Matrikkel 1950
Ragnvald Pedersen eier
Eiendomsskatt 2013
Kjell Inge Nilsen eier
Bnr.4 (løpe nr 174ab)
Matrikkel 1838
Anders Olsen oppsitter
Panteregisteret (10. jul1857)
Bygselbrev til Markus Holst Antonsen
Folketelling 1865
Markus Holst Antonsen er bygselmann
Folketelling 1875
Ingen oppsitter på bruksnummeret i 1875
Matrikkel 1886
Anton Jakobsen eier
Folketellingen 1900
Ingen oppsitter på bruksnummeret i 1900
Folketellingen 1910
Ingen oppsitter på bruksnummeret i 1910
Matrikkel 1950
Sammensløyfet med bnr.3
Bnr. 5 (løpe nr 174b1, 175'1)
Panteregisteret (3. jun1815)
Litt utydelig, men Christian Maas er eier av 174b (gift med
søster til Sverdrup på 174a)
Panteregisteret (10. jun1820)
Bygselbrev til Peder Bertelsen 
Panteregisteret (1. jul1836)
Bygselbrev til Bertel Nilsen
Matrikkel 1838
Bertel Nilsen oppsitter
Panteregisteret (15. aug1859)
Bygselbrev til Peder Bertelsen og kone
Folketelling 1865
Anders Olsen er forpakter
Panteregisteret (15. aug1859)
Skjøte fra arvinger etter P Hilrum til Kristen Holst Antonsen
Folketellingen 1875
Ingen oppsitter på bruksnummeret i 1875
Panteregisteret (1. okt1878)
Skjøte fra Kristen Holst Antonsen til Anton og Johan P Holst
Panteregisteret (15. nov1881)
Skjøte fra Anton Holst til Johan P Holst på hans halvpart
Matrikkel 1886
Anton Jakobsen bruker
Panteregisteret (1. april1891)
Auksjonsskjøte til Jakob Lorentzen
Folketelling 1900
Anton Jakobsen er selveier
Edvard Johansen er strandsitter under Anton
Folketellingen 1910
Anton Jakobsen eier
Edvard Johansen er strandsitter under Anton
Panteregisteret (17. sep1912)
Skjøte fra Jakob Lorentzen til Anton Jakobsen
Panteregisteret (23. nov1942)
Skjøte fra Anton Jakobsen til Hans, Agda og Mina Jakobsen
Matrikkel 1950
Hans Jakobsen med flere eier
Eiendomsskatt 2013
Ole Martin Kristoffersen eier
Bnr. 6 (løpe nr 174b2, 175`2)
Matrikkel 1838
Bertel Nilsen oppsitter
Folketelling 1865
Kristen Holst Antonsen er bygselmann
Folketelling 1875
Kristen Holst Antonsen er selveier
Panteregisteret (26. juni1884)
Skjøte fra Johan P Holst til W. Ananiassen
Matrikkel 1886
William Ananiassen eier
Folketellingen 1900
Ingen oppsitter på bruksnummeret i 1900
Folketellingen 1910
Kristian Mikkelsen står som bruker
Matrikkel 1950
William Ananiassen står som eier
Eiendomsskatt 2013
William Ananiassen står som eier

Auster Nesland
Bnr.7 (løpe nr 176)
Panteregisteret (30. jul1815)
Anna Elisabeth Sverdrup står listet som eier
Panteregister (24. mar1823)
Etter Madam Sverdrup sin død overtar hennes
sønner Willats og Jens Dreyer
Matrikkel 1838
Peder Olsen oppsitter
Panteregisteret (11. jun1842)
Bygselbrev til Ananias Vebjørnsen
Panteregisteret (7. jun1858)
Bygselbrev til Ananias Vebjørnsen og Ole Iver Johansen
Folketellingen 1865
Ananias Vebjørnsen bygsler 176a (1/2 bnr7)
Ole Iver Johansen bygsler 176b (1/2 bnr7)
Lars Paulsen er inderst under Ole Iver
Folketellingen 1875
Ole Iver Johansen er bygselmann
Ananias Vebjørnsen er føderådsmann
Panteregisteret (10. jun1880)
Skjøte fra E Lund og J H Dreyer til Ole Iver Johansen
Matrikkel 1886
Ole Iver Johansen eier
Panteregisteret (5. jun1890)
Skjøte fra Ole Iver Johansen til Edvard Olsen
Folketellingen 1900
Ole Iver Johansen er selveier
Jørgen Mortensen er husmann under Ole Iver
Folketellingen 1910
Edvard Olsen er selveier
Jørgen Mortensen er husmann under Ole Iver
Hans Hansen er husmann under Ole Iver
Panteregisteret (1. feb1923)
Skjøte fra Edvard Olsen til Ole Juul Olsen
Matrikkel 1950
Ole Juul Olsen eier
Eiendomsskatt 2013
Stiftelsen Nesland eier
 

Ananias Vebjørnsen (født i 1801) kom på 1830-tallet til Flakstad fra Stryn i Sogn og Fjordane. Her traff han Karen Kristine Christophersdtr som kom fra Sørland på Værøy og var født der i 1811 som datter av Christopher Jacobsen og Anne Dorthea Knudsdtr. De ble gift 27. nov 1843 i Flakstad kirke, og fikk totalt 5 barn sammen. Den eldste fikk de 3 år før de giftet seg, han ble født på Vareide da Karen arbeidet der som tjenestepike. Senere flyttet de til Nesland hvor de bodde til de døde. Ananias døde 7. mars 1885 og Karen 9. september 1903. Barna de hadde var:

1. Christen Andreas Ananiassen født 21/4 1840 på Vareide, død 26/6 1840, 2 måneder gammel.

2. William Kristian Ananiassen født 24/9 1844 på Nesland. Flyttet til Skjelfjord, gift med Juditha fra Vikten, fikk 6 barn sammen. Datteren Agnes emigrerte til USA.

3. Johan Angell Ananiassen født 8/7 1847 på Nesland, men døde 7 dager gammel 15/7 1847.

4. Andreas Hagen Ananiassen født 24/2 1851 på Nesland, men døde 15/3 1851, bare 3 uker gammel.

5. Knud Dokken Ananiassen født 29/9 1853 på Nesland.  Emigrerte til USA (Seattle) ut fra Trondheim 11. mai 1876.

William og Knud var fiskere som vi f. eks kan se av folketellingen 1875.

Karens halvsøster Dorthea Christophersdtr (1826-1862) var 15 år yngre enn Karen. Hun var født 11. desember 1826 på Sørland (Værøy) og må ha kommer til Flakstad gjennom sin søster og her truffet Ole Iver Johansen (1832-1911) som hun ble gift med 7. oktober 1858. De fikk i 1859 sønnen Edvard Christian, og 6. mai 1862 får de datteren Dorthea Maria, men mor Dorthea dør tragisk i barsel 10 dager etter at datteren er født, og et halvt år senere dør også datteren Dorthea.

Edvard Christian Olsen (1858-1949) reiste ut til USA i 1885 og var borte i 4-5 år. Hans reisemål blir oppgitt til å være Minnesota, men kan hende han også var i området rundt Seattle hos søskenbarnet Knud Ananiassen. Tilbake i Norge blir han gift med Kristine Amalie Markusdtr (1867-1953) og overtar gården på Nesland fra faren Ole Iver i 1890.