Nesland i Lofoten poståpneri og brevhus II

Pin It

 

Nesland i Lofoten poståpneri var lokalisert til Auster Nesland. Fra Postvesenet ble det bestemt at det skulle underholdes hvert år i fisketiden januar-april, med 3 ganger ukentlig båtpost til/fra Sund i Lofoten poståpneri fra 1.1.1901. Dette varte til fisketidens opphør i april 1922 da poståpneriet ble lagt ned. Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpner var handelsmann Edvard Olsen fra opprettelsen. Poståpneren var ulønnet av Postvesenet til 1902, da årlig lønn ble satt til kr. 50,- og fra 1908 til kr. 100,-. Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlertidig dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Nesland i Lofoten poståpneri ble så fra 1.1.1923 omgjort til
Nesland i Lofoten brevhus II for fisketiden januar-april. Brevhuset ble lagt ned fra 1.11.1965 og erstattet med landpostbudrute. Ny postadresse ble 8380 Ramberg.
Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr. 69 og fikk "Kronet posthorn"-stempel i september 1935.

Brevhusstyrere var handelsmann Edvard Olsen fra 1.1.1923. Deretter overtok hans sønn gårdbruker, handelsmann og fisker Ole Juul Olsen fra 1.7.1949 (f.1896).

Konvolutt stemplet på hurtigruten Trondheim-Bergen.