Gnr. 41 Nesland

Pin It

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Gården er nevnt første gang i 1567. Regner med varig bosetting fra steinalderen.
Professor Rygh skriver i sin bok om norske gårdsnavn at han mener navnet på gården kommer av at det ligger på neset mellom Skjelfjord og Vestfjorden. Gården ligger på et slikt nes, og det er lett å bekrefte de teoriene Rygh kommer med. Bebyggelsen på gården er delt i 2, en østre del, og en vestre del. Den vestre del har eldst bosetting, og i nyere tid ble den østre delen bosatt først i 1858.


  Utvikling i eierforholdet til brukene   Steinalderboplass på Vester Nesland
  Skolene på Nesland   Nesland i Lofoten poståpneri og brevhus II
  Bnr. 3 - Jacob Zakarias Pedersen   Johan P. Holsts forlis i 1876