Gnr. 35 Myrland

Pin It

Johan Marie Leonhardsen

Johan og Marie Leonhardsen med barna Laudith, Arvid, Lenning og Ferdinand

 

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Trolig har gården ligget som utmark til Sandnes med vanskelig adkomst både fra sjø og land. Det gammelnorske ordet for Myrland er mýrlendi. Det vil si et sted, hvor det er myrlendt. På denne gården fins det en hel del myrer, så dette er helt sikkert opprinnelsen til navnet. Dette er et veldig vanlig gårdsnavn som fins over store deler av landet, blant annet i Hadsel.

  Gården Nygård bnr. 3   Gården Steinbakk bnr. 9
  Støa og moloen på   Myrland