Gnr. 27 Ytre Sand

Pin It

DSC 0629 des15

 

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Mange tror Sand-gårdene på Fredvang har noe med ordet sandstrand å gjøre, men opprinnelsen ligger nok ikke i dette ordet. Gårdsnavnet kommer av ordet sandar, som er flertall av sandr, et navn som sikter til en sandholdig jordbunn. Som en ser av gårdsnumrene dreier det seg om en ytre og en indre Sand-gård. Yttersand er krongods 1647.

 

 Eiere tidsrommet 1600 - 1700   Gnr. 27 bnr. 2
 Gården Myrvoll - bnr. 1  Gravrøysa på Ytre Sand