Gnr. 22 Søndre Valle

Pin It

 22 Fredvang Langdalen

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Dette er den første av Valle-gårdene på Fredvang, og i dette tilfellet dreier det seg om den nederste av vollene. Valle kommer av ordet vold som er en liten bakke.