Bruk nr. 5

Gnr. 20 Krystad

Pin It

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Det er fortsatt et mysterium hva som er opphavet til dette gårdsnavnet. Som vi ser av den gamle skrivemåten blir navnet skrevet ”Krigstad” i 1567.
Den lokale navnegranskeren Jan K. Myrstad foreslår førsteleddet i sammenheng med verbet å kry, rot med grunntydinga "vekse, svulme, spire", kan hende først som elvenavn.

 

 Bruk nr. 5  Krystad brevhus og poståpneri
 Krystad skole